چالش‌های اجرایی CRM

1. عدم وجود و یا ناکافی بودن استراتژی CRM

2. مخالفت‌ها برای سازگار شدن کاربران با CRM ها

3. مباحث مدیریت درست اطلاعات

4. فقدان جهت دهی فرآیندهای تجاری

5. ناکافی بودن پشتیبانی و آموزش

6. استفاده از تکنولوژی نامناسب

/ 0 نظر / 141 بازدید