مزایای CRM

خلاصه مزایای استفاده از نرم افزار CRM عبارتند از:

1- افزایش سرعت برآورده کردن نیازها و درخواستهای مشتریان
2- ایجاد زمینه هایی برای مراجعه مجدد مشتری
3- صرفه جویی در میزان هزینه هایی که درتبلیغات و معرفی خدمات سازمان یا شرکت شما مورد استفاده قرار می گیرند.
4- بالابردن زمینه هایی برای بازاریابی که منجر به فروش بیشتر شما خواهد شد.
5- آشنایی بیشتر با نیازها، خواسته ها و گرایشات مشتری
6- دریافت عکس العمل های مثبت از جانب مشتری که این خود انگیزه ای برای فروش بیشتر، ارائه خدمات بیشتر و افزایش تولیدات شما خواهد شد.
7- بهبود کمی و کیفی سرویس دهی به مشتریان
8- کاهش مشکلات مشتریان و در نتیجه افزایش رضایتمندی آنان
9- کاهش فعالیت های زائد و اتلاف انرژی انسانی و مالی سازمان
11- و در نهایت ارائه هرچه بهتر خدمات
/ 0 نظر / 40 بازدید